2015-05-31

Externa nyheter

Vad kostar en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige?

Investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige kommer att bli över 40 procent dyrare jämfört med att bygga ut motsvarande landbaserad vindkraft i norra Sverige. Det skriver Berit Tennbakk på THEMA Consulting Group.

Läs hela