2020-03-03

Externa nyheter

Vägen till ett klimatneutralt EU år 2050

Den så kallade gröna given innehåller en verktygslåda av åtgärder för att EU ska nå klimatneutralitet till år 2050. Att lagstifta om en klimatlag är en av åtgärderna.

EU-kommissionen kommer lägga fram en ny klimatlag i mars i år. Målet är att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Genom att utforma målet som en lag blir den bindande för alla medlemsstater och säkerställer att alla kommande EU-lagar följer denna.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen.