2018-02-09

Externa nyheter

Vägledning för livscykelhantering och förlängning av livstiden för vindkraftverk

Med sista svarsdatum den nionde mars är ett förslag ute att ta fram en internationellt gångbar vägledning för hur man skulle kunna förlänga livstiden för existerande vindkraftverk, och överhuvudtaget hantera livscykelfrågor förknippade med vindkraftverk.

Läs mer här