2010-11-22

Externa nyheter

Välkommen till Kunskapsdatabasens första nyhetsbrev!

Intresset för vindkraft är stort och vindkraft väcker debatt. Dagligen ser vi detta i insändare, artiklar och reportage i media. Där finns både de som förespråkar vindkraft som energikälla och de som är helt emot. Sedan finns en grupp som tycker vindkraft är bra bara den inte finns i närheten.
I debatten berörs miljöpåverkan, tillstånds-process, klimatförändringar, energipolitik m.m.  Olika värderingar krockar och ibland är det svårt att få ett grepp om vilka åsikter som grundar sig på fakta. Helt tydligt är att det finns ett stort behov av faktabaserad, oberoende och trovärdig kunskap om vindkraft.

Läs hela