2014-07-01

Externa nyheter

Välkommet besked för den förnybara energin

Europadomstolen har i dag meddelat dom i målet mellan Ålands Vindkraft AB och Energimyndigheten. Enligt domen är det svenska elcertifikatsystemet förenligt med både förnybartdirektivet och EUF-fördraget.

Läs hela