2016-09-02

Externa nyheter

Vallebygdens Vind lyfter frågan om vindkraft på Nordbillingen till högsta instans

Nu överklagar företaget Mark- och miljödomstolens avslag på företagets begäran att bygga en vindkraftspark på berget.

Läs mer