2019-01-22

Externa nyheter

Vändningen: Nu är kommunen positiv till vindkraft

Kiruna Tidigare har kommunen sagt nej till en satsning på vindkraft i Masugnsbyn. Men nu är beskedet annorlunda.

Lapplandskraft har planerat för vindkraft i Masugnsbyn i Kiruna kommun sedan 2011. Det har tidigare förekommit protester både från folk som bor i byn och från rennäringen och 2015 sa Kiruna kommun nej till projektet. Men nu låter det annorlunda.

– Vindkraft är bra, dels ur energiansvarstagande, vi har en global warming som vi ska hjälpas åt att hejda och då är vindkraft en del i det. Sedan är det också så att om företag vill investera i våran kommun så är vi positiva till det. Investerarna, oavsett om det är vindkraftverk eller fritidshus, så finns det sakägare som de måste komma överens med, med det är inte våran sak, säger kommunalrådet Gunnar Selberg (C).

Tidigare har Kiruna kommun sagt nej till projektet eftersom de inte haft samebyn med sig.

– Ja, men så resonerar inte vi, säger Gunnar Selberg.

– Vi måste vara mer öppna för vad kirunaborna och Kirunas förtagare vill, sedan ska vi försöka öppna upp möjligheterna att skapa förutsättningar i den riktningen. Vi ska inte vara den som går längst fram och pekar utan vi ska vara mer lyssnande. Här kommer ett företag som vill bygga vindkraft och de måste komma överens med samebyn annars kommer de inte komma i mål med det här, men det är inte kommunens sak att företräda samebyn i det här fallet.

Läs hela artikeln i Norrbottenskuriren.