2012-02-14

Externa nyheter

Vänsterpartiet kräver makt över energipolitik 2012

Socialdemokraterna vill göra upp med de borgerliga om kärnkraften. Men för Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt är rödgrön regering utan inflytande över energipolitiken utesluten.

Läs hela