2012-11-29

Externa nyheter

Vänsterpartiet om energipolitiken

Att vänsterpartiet är mot kärnkraft och för stöd till förnyelsebar energiproduktion är välkänt. Vad som är mindre omtalat är att partiet är positivt till investeringar i vattenkraft.

Läs hela

Läs hela