2011-04-12

Externa nyheter

Maud Olofsson och Andreas Carlgren i debatt

 Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, har ställt två interpellationer om solenergi och vindkraft. I debatten företräder Maud Olofsson och Andreas Carlgren regeringen. Holm vill bland annat få svar på om regeringen kommer att dra in stödet till satsningar på solvärme och solceller samt om man kommer att slopa det kommunala vetot mot miljövänlig vindkraft.

Läs interpellation och debatt : 2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige
Läs interpellation och debatt: 2010/11:270 Regeringens politik för solenergi