2014-04-24

Externa nyheter

Var femte villaägare vill producera el

Hela 20 procent av de svenska villaägarna kan tänka sig att investera i egen elproduktion i form av solceller eller egna vindkraftverk. Och drygt en tredjedel av småhusägarna i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar undersökningen Elmätaren, skriver branschföreningen Svensk Energi i ett pressmeddelande.

Läs hela