2018-01-24

Externa nyheter

Var ska slutförvaret för kärnavfallet hamna?

När frågan om kärnavfall är i hetluften, finns det skäl att lyfta blicken bortom vad Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt behandlar i sina yttranden till regeringen, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Läs mer här