2011-01-25

Externa nyheter

Var tredje kommun redovisar potential för vindkraft

90 av Sveriges kommuner har planeringsunderlag eller mål som anger vilken potential som finns för att producera el från vindkraft i kommunen. Ytterligare ett stort antal kommuner arbetar med att ta fram sådana underlag. Det visar en ny enkätundersökning från vindkraftbolaget O2 som har besvarats av 236 av landets 290 kommuner.

Läs hela