2017-04-19

Externa nyheter

Vårbudgeten 2017 på fem minuter

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Den 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer här.