2012-05-30

Externa nyheter

Varför ett råd för smarta elnät?

Rundabordssamtal Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 30 maj 2012, Anna-Karin Hatt, It- och energiminister.

Välkomna till denna lansering av regeringens Samordningsråd för smarta elnät. Varför ett råd för smarta elnät? Därför att vi är inne i en spännande utveckling. För tio år sedan fanns knappt begreppet smarta elnät. För tio år sedan var smarta elmätare fortfarande ganska nytt och unikt. Idag finns smarta elmätare nästan i alla hem. Och idag är inte smarta elnät främmande för någon i branschen. Och samtidigt: framtiden är inte här ännu, men vi kan ana den. Idag kan man som vanlig konsument köpa utrustning för att fjärrstyra sin hemelektronik via ett trådlöst nätverk. Idag är det fullt möjligt att bli sin egen producent av sol-el.

Läs hela