2021-06-07

Externa nyheter

Varför lyssnar ni inte på industrin, M

Moderaterna hävdar (GD 28/5) att de är för vindkraft till havs, men bara inte på just Storgrundet. Det de glömmer att berätta är att det var de själva som i översiktsplanen pekade ut just Storgrundet som lämpligt för vindkraft.

Läs mer: https://www.gd.se/artikel/debatt-varfor-lyssnar-ni-inte-pa-industrin-m