2019-12-03

Externa nyheter

”Varför skriver inte M, L och KD ett ord om vindkraftens utveckling?”

I en rapport nyligen slog Energimyndigheten fast att det är fullt möjligt med ett väl fungerande 100 procent förnybart elsystem. Man måste förutsätta att partiledarna har tagit del av rapporten. Vilken är er kommentar till det? replikerar Anders Wijkman.

Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD) och Nyamko Sabuni (L) kräver att en ny energiöverenskommelse ska slutas före årsskiftet. Deras krav inför förhandlingarna kretsar främst kring att främja befintlig och ny kärnkraft.

Partiledarna pekar på en rad relevanta utmaningar för det svenska elsystemet. Kapaciteten i elnätet har slagit i taket i vissa delar av landet, elektrifieringen av transportsektorn och industrin väntas kraftigt öka elanvändningen och samtidigt måste vi snabbt minska klimatutsläppen. Det som förvånar är att ny kärnkraft antas vara lösningen på dessa utmaningar.

Kostnaden för förnybar el har sjunkit dramatiskt de senaste tio åren och svensk landbaserad vindkraft kan nu byggas utan stöd. Teknikutvecklingen går snabbt och kostnaderna fortsätter neråt. För kärnkraften är trenden den helt motsatta. Pågående projekt i USA och Europa avbryts, försenas eller fördyras.

Läs repliken i DN-debatt.