2018-02-07

Externa nyheter

Varifrån ska vi få elektricitet vid övergången till elbilar?

Elbehovet bara för alla elbilar skulle vara cirka 11 TWh per år vilket ungefär motsvarar vad alla vindkraftverk tillsammans producerar idag, det blir en faslig massa fler vindkraftverk som måste få tillstånd att byggas. Alternativet är ju att bygga ut kärnkraften, älvarna eller köpa mer kol. För statens del så innebär en övergång till elbilar minskade skatteintäkter på cirka 35 miljarder. Det är väl inte en för avancerad gissning att man kommer att höja skatten på el för att kompensera, och då drabbas inte bara fordonsägare utan alla hushåll.

Läs mer här