2016-01-25

Externa nyheter

Världens första rivning av en havsbaserad vindkraftpark nu slutförd

För första gången i världen har en havsbaserad vindkraftpark nedmonterats. Vattenfalls vindkraftpark Yttre Stengrund har försvunnit från horisontlinjen i Kalmar sund. Det var i slutet av november som arbetet påbörjades med att nedmontera de fem vindkraftverken på totalt 10 megawatt (MW) installerad effekt som utgjorde vindkraftparken Yttre Stengrund i Kalmar sund.

Läs hela