2017-11-06

Externa nyheter

Världens högsta vindkraftverk – ett vattentorn

Vindkraftverket i Gaildorf är högst i världen. Men det är inte det enda intressanta med det nybyggda vindkraftverket.
Nyligen stod världens hittills högsta vindkraftverk färdigt i Gaildorf, i närheten av Stuttgart i sydvästra Tyskland. Det har en tornhöjd på 178 meter, med rotorblad inräknat når vindkraftverket 264,5 meter ovan mark.

Läs mer här