2019-11-26

Externa nyheter

Världens största fabrik för grön vätgas är igång

I österrikiska Linz har vätgastillverkningen i den 6 MW stora elektrolysören just dragit igång. Syftet är att undersöka om tekniken lämpar sig för storskalig produktion till stålindustrin.

Det vanligaste sättet att tillverka vätgas är genom reformering av naturgas. Det ger upphov till stora koldioxidutsläpp.

En annan metod är elektrolys. Då spjälkas vatten till vätgas och syre med hjälp av el. Genom att elektrolysören drivs av förnybar el kan så kallad grön vätgas produceras.

Läs hela artikeln från NyTeknik.