2019-10-02

Externa nyheter

Världens största havsvindpark får HaliadeX-turbiner

Dogger Bank, den största havsbaserade vindkraftparken i världen, kommer att monteras med 260 meter höga HaliadeX-turbiner från GE.

Läs artikeln från BNN Bloomberg.