2015-11-20

Externa nyheter

Världens största klimatmanifestation görs i fler än 170 länder

Den 29 november, dagen innan klimatförhandlingarna börjar i Paris, kommer miljoner människor världen över att samlas för att visa sin beslutsamhet och trycka på världens beslutsfattare för omställning till en hållbar värld. För en månad sedan var det 1000 klimatmanifestationer planerade till den 29 november. Nu har antalet manifestationer ökat till över 2200 i fler än 170 länder. Så även om terroristattackerna har lamslagit Paris och den planerade marschen i Frankrikes huvudstad ställs in av säkerhetsskäl, stoppas inte den globala klimatrörelsen.

Läs hela