2017-06-07

Externa nyheter

Världens största park med solpaneler klar i Indien

I Indien väcker Donald Trumps påståenden om Indisk kolkraft starka reaktioner. För när USA drar sig ur Parisavtalet och satsar på kol – går Indien åt andra hållet. – Som vanligt vet Trump inte vad han talar om. Indien och Kina är de länder som gör mest när det gäller förnyelsebar energi, och USA ligger långt, långt efter, säger Aruna Kumarankandath, som arbetar på en av Indiens mest ansedda miljöorganistioner Center for Sience and Environment.

Läs mer här