2021-02-12

Externa nyheter

Världens största vindkraftspark ska motsvara sex kärnkraftverk

Sydkorea vill bygga världens största havsbaserade vindkraftspark. Kostnaden beräknas bli motsvarande 360 miljarder kronor.

Läs hela nyheten på NyTeknik