2018-05-08

Externa nyheter

Världsledande investerare kräver mer hållbarhet

Chefen för världens största kapitalförvaltare, amerikanska Blackrock, tycker att näringslivet måste fokusera mer på hållbarhet. Samtidigt går bara några få procent av Blackrocks kapital till hållbara placeringar i dagsläget.

Nu drar de tillsammans med Första AP-fonden igång en ny fond med inriktning på mer hållbara investeringar i tillväxtmarknader. Vilken typ av bolag den nya Blackrock-fonden ska investera i får vi dock inte veta.

Läs mer här