2015-02-16

Externa nyheter

Värme viktigt för vindkraften

I vindkraftsparken Jokkmokksliden – Storliden någon mil norr om Malå har Skellefteå Kraft 18 vindkraftverk som togs i bruk 2011. Utan avisningssystemen som snurrorna är utrustade med, skulle upp till 15 procent av produktionen försvinna på grund av isbildning.

Läs hela