2015-04-15

Externa nyheter

Vårpropositionen 2015: Ett Sverige som håller ihop

Regeringen presenterar idag sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016. Samtidigt presenteras reformer på sammanlagt 8 miljarder kronor som träder i kraft redan 2015. Utgångspunkten är den politik som presenterades i budgetpropositionen i höstas. Det handlar om reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid samt ökad välfärd och trygghet. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs hela