2017-06-20

Externa nyheter

Värsta krisen spås vara över för vindkraften

I och med Energiöverenskommelsen väntas den värsta krisen för vindkraftsbranschen vara över, enligt branschföreträdare. Det har under en tid talats om rejält krisläge för de företag som investerat i vindkraft, med låga elpriser och tillfälligt halverad statlig ersättningsnivå.

– Jag tycker att politikerna har gjort ett väldigt bra arbete i att stoppa krisläget. Sen får vi se hur marknaden reagerar. Det är lite för tidigt att säga ännu. Men jag hoppas och tror ändå att läget ska stabilisera sig nu, säger vd:n för Svensk vindenergi, Charlotte Unger Larson.

Läs mer här.