2016-04-29

Externa nyheter

Vårt framtida energisystem – fyra scenarier utforskas

I studien Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020 testas ett nytt angreppssätt för att vidga dialogen. Energimyndigheten hoppas på en bredare diskussion om energins värde och roll i samhället för att hamna rätt i omställningen till ett hållbart energisystem.

Läs mer