2012-03-15

Externa nyheter

Västernorrland – en vinstlott för Sverige!

Onsdagen den 14 mars publicerade länsstyrelsen en bilaga om tillväxten och utvecklingskraften i Västernorrland, vilken följer med Dagens Industri i hela landet. Landshövding Bo Källstrand framhåller i sin ledare de stora bidrag som Västernorrland lämnar till Sveriges tillväxt och välfärd, förnyelsen inom länets näringsliv samt den starka innovationskraften.

Läs hela

Läs bilagan i DI