2021-06-09

Externa nyheter

Västervik säger nej till ny vindkraft

  • Inga nya vindkraftprojekt kommer att godkännas i Västerviks kommun innan kommunens vindkraftsplan har gjorts om.
  • Det är protester från kringboende till planerade projekt som har slagit till bromsen då verken numera är mycket högre än de var när planen togs.
  • Dan Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd, säger att han inte vet när den nya planen kan vara klar.

Läs mer: https://sverigesradio.se/artikel/efter-protester-vastervik-sager-nej-till-ny-vindkraft