2021-06-28

Externa nyheter

Västmanland har fått sin första vindkraftpark

Efter att ha pågått i 10 år är nu arbetet med den stora vindkraftparken Målarberget på gränsen mellan Norberg och Avesta klart. I sommar tas vindparken – som är Västmanlands första – i full drift.

– Vi behöver mer energiproduktion i de här delarna av landet. Inte minst med tanke på de stora investeringar som är på gång i norra Sverige. Man kommer att behöva den energi som produceras däruppe själv, och inte transportera den ner hit till oss, säger projektledare Ann-Sofi Laurin.

Se inslaget på SVT