2018-05-07

Externa nyheter

Vätgas från vindkraft kan spara näten

I norra Norge finns Nordens effektivaste vindkraft instängd utan kraftnät. Statnett vill inte bygga nytt och affärerna uteblir. Varanger Kraft har dock valt att tänka större och vill skeppa ut vindkraften i form av vätgas. Med tanke på det europeiska kraftnätets flaskhalsproblem kan det på sikt ge en helt ny elmarknad. Först ska man bygga ett automatiskt vätgaslager för balansering av det lokala elnätet.

I östra Finnmark, överst på Nordkalotten där Norge svänger in mot Ryssland ligger Raggovidda vindkraftspark. Just där i blåsten från Norra ishavet har det kommunägda energibolaget Varanger Kraft i Vadsø seglat fram som en av Norges mest kreativa kraftproducenter. Mer eller mindre planerat har man hittat lösningen på tyskarnas flaskhalsproblem i transmissionsnäten, japanernas längtan efter mer förnybar el och sist men inte minst – den svenska effektångesten.

Läs mer här