2012-08-22

Externa nyheter

Vätgas ska ersätta tysk kärnkraft

Nya energikällor i kombination med gammal teknik ska bli nyckeln för tysk elförsörjning när kärnkraften läggs ner. I form av vätgas ska vindkraft lagras till dagar då vinden inte blåser. Vi har besökt en testanläggning som gör vätgas och som ska lagra den i stadsgasnäten. Där ska det kunna lagras kraft för att hålla igång Tyskland i månader.

Läs hela