2017-07-05

Externa nyheter

Vätgas ska göra järnframställning koldioxidfri

Det är svårt att inte bli lite upprymd av SSABs, LKABs och Vattenfalls ambitioner med projektet Hybrit att hitta en helt fossilfri produktionsprocess för att framställa stål. Ur ett svenskt perspektiv handlar det om kunna nolla koldioxidutsläppen från våra två största utsläppskällor.

Det finns också goda historiska exempel på att denna typ av industriutvecklingsprojekt har varit väldigt fruktbärande för Sverige och svenska industri.

Läs mer här