2016-04-11

Externa nyheter

Vätgasfabrik baserad på vind byggs

En ny fabrik som ska omvandla energi från vindkraftverk till väte åt vätgasbilar håller nu på att byggas i Hobro på Jylland.

Läs hela