2021-04-08

Externa nyheter

Vätgaslagring blir ”pusselbiten mellan industri och vindkraft”

Ett fullskaligt vätgaslager beskrivs av Vattenfall som en perfekt matchning mellan stålindustri och vindkraft. Men ett sådant behöver bli cirka 1 000 gånger större än det lager som nu byggs i pilotskala i Luleå.

Läs artikeln i NyTeknik.