2020-01-15

Externa nyheter

Vattenfall bygger Nordens största batterilager i Uppsala

Uppsala kommuns behov av el ökar i takt med att kommunen växer. Därför bygger Vattenfall Eldistribution nu Nordens största batterilager, med kapacitet att driva hela Uppsalas gatubelysning.

Uppsala har tidvis en hög belastning i elnätet, framför allt kalla vinterdagar, vilket ibland leder till kapacitetsbrist. Det nya batterilagret från Vattenfall Eldistribution ska underlätta när kapacitetsbrist uppstår och stödja Uppsalas fortsatta expansion. Att bygga ett batterilager går också snabbare än att bygga ut elnätet.

Läs artikeln från Energimarknaden.