2014-09-22

Externa nyheter

Vattenfall bygger två nya vindkraftparker

Vattenfall har inlett bygget av två vindkraftparker, i Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten samt i Höge Väg i Kristianstads kommun Skåne, som sammanlagt ska generera el motsvarande 63 000 hushålls elbehov. Byggarbetet inleds under hösten och investeringskostnaden uppgår till 860 miljoner kronor.

Läs hela