2014-11-07

Externa nyheter

Vattenfall bygger vindkraftpark

De tolv kraftverken, som byggs i anslutning till den redan existerande vindkraftparken Hjuleberg, kommer att producera hushållsel till cirka 20 000 hushåll, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Läs hela