2016-01-13

Externa nyheter

Vattenfall får nytt geografiskt it-stöd för vindkraft

Digitala kartunderlag är viktiga vid planering av vindkraftverk. Vattenfall tillsammans med konsultbolaget Metria implementerar under 2016 en ny digital tjänst i sin verksamhet.

Läs hela