2018-10-25

Externa nyheter

Vattenfall förvärvar vindkraftsprojekt i Västerbotten

Vattenfall har för en hemlig summa förvärvat vindkraftsprojektet Vargträsk i Åsele och Lycksele kommuner i Västerbottens län. Projektet är på 21 vindkraftverk vilka väntas bli tagna i drift 2021-2022.

”Närheten till vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget, som vi nu bygger, och den befintliga vindkraftsparken Stor-Rotliden kommer att ge oss tydliga synergieffekter. Från ett nationellt perspektiv ger detta västerbottniska kluster ett betydande tillskott av förnybar energi”, säger Daniel Gustafsson, chef vindkraftsutveckling på Vattenfall Vind Sverige, i ett pressmeddelande.

Projektets ägare fram tills nu har varit Nordisk Vindkraft.

Läs mer här.