2018-10-02

Externa nyheter

Vattenfall går in på den franska privatkundsmarknaden

Med start den 1 oktober 2018 kommer Vattenfall att börja erbjuda privatkunder i Frankrike klimatsmart energi som ska hjälpa dem att minska beroendet av fossila bränslen.

Vattenfall har funnits i Frankrike sedan år 2000 och levererar i dagsläget energi till över 4 000 företagskunder. Vattenfall har tidigare i år tillkännagett att företaget deltar i upphandlingen av havsbaserad vindkraft utanför Dunkerque.

– Frankrike är en intressant marknad. Vattenfalls ambitioner här passar bra med vår strategi om att bli fossilfria inom en generation och erbjuda klimatsmarta lösningar till kunderna, Jag tror de franska hushållen ser det som något positivt, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

Vattenfall kommer att erbjuda el och gas för privatkunder och för de franska företagskunderna erbjuder Vattenfall redan förnybar energi med ursprungsgaranti (GO, Guarantees of Origin*).

* Ursprungsgaranti – (Guarantee of origin,GO) är ett elektroniskt dokument vars enda funktion är att tillhandahålla bevis till slutkund på att en given kvantitet energi producerats av förnybara energikällor.

Läs hela pressmeddelandet här.