2016-11-15

Externa nyheter

Vattenfall hoppas att regeringen ska ompröva elcertifikatsystemet

Det svenska elcertifikatsystemet har vissa nackdelar och är inte lika attraktivt som de stöd som finns i en rad andra länder. ”Ett problem är att det inte finns någon mekanism som skyddar de investeringar som har gjorts tidigare”, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Vind.

Läs mer här