2012-06-28

Externa nyheter

Vattenfall jagar ingenjörer

 Elnätsbranschen ropar efter ingenjörer. I Trollhättan nyanställer Vattenfall Eldistribution 30 personer under året och lika många nästa år. Det är en framtidsbransch, säger Leif Söderqvist, elkraftsingenjör och en av företagets färskaste anställda.

Läs hela