2017-10-24

Externa nyheter

Vattenfall: Kolet avvecklat till 2030

Ett år efter försäljningen av de östtyska brunkolsgruvorna fortsätter Vattenfall i Tyskland att städa bort kolet.
”Målet är att kolet ska vara helt avvecklat 2030”, säger Tysklandschefen Tuomo Hatakka, som räknar med att den nya tyska regeringen fortsätter omställningen till grönare energi.

Läs mer här