2013-10-09

Externa nyheter

Vattenfall köper vindkraftprojekt på Maltesholm

Vattenfall har förvärvat vindkraftprojektet på Maltesholm utanför Kristianstad. Vindkraftparken kommer att omfatta 18 vindkraftverk och kunna producera el till ca 25 000 hushåll. Projektet kommer att resultera i den största landbaserade vindparken i Skåne och därmed kunna ge ett ordentligt tillskott av förnybar el till elprisområde 4.

Läs hela