2018-10-30

Externa nyheter

Vattenfall köper vindkraftsprojektet Vargträsk

Vattenfall har förvärvat vindkraftsprojektet Vargträsk i Åsele och Lycksele. 21 vindkraftverk ska sättas upp och man planerar att ta parken i drift 2021-2022. Projektet har tidigare drivits av Nordisk Vindkraft. Tillståndet för vindkraftsparken vann laga kraft 2016 och tillåter upp till 21 vindkraftverk.

– Vi tar vid efter 10 år av projektutveckling från Nordisk vindkraft med ambition att påbörja detaljprojekteringen, upphandling samt inleda samarbeten med lokala företag, säger Karl-Johan Hellblom, Vattenfalls projektledare för Vargträsk och Blakliden/Fäbodberget.

Parken är planerad att tas i drift 2021-2022 men det slutgiltiga investeringsbeslutet planeras att tas först 2020.

Läs mer här.