2013-02-06

Externa nyheter

Vattenfall köper vindkraftverk av Siemens

 Siemens AB Siemens sluter avtal om 11 vindkraftverk med Vattenfall. Vindkraftverken med en effekt på 3 MW, installeras nära Falkenberg i Hjuleberg, under 2013 och blir därmed energibolagets största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige.

Läs hela